parallax background

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce, zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jest zobowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie zapewni Ci ochronę w przypadku szkód, wyrządzonych przez Ciebie innym osobom. Jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce i za jego brak UFG może nałożyć na Ciebie karę pieniężną. Jeśli spowodujesz kolizję, a nie posiadasz ubezpieczenia OC narażasz się na to, że będziesz musiał pokryć szkodę, często bardzo wysoką z własnej kieszeni. Jeśli jesteś posiadaczem motoroweru, skutera czy motocykla również obowiązkowo wykup ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.

Ubezpieczenie Auto Casco

Auto Casco (AC) – dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (np. samochodów, motocykli) od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Należy pamiętać, że jest to ubezpieczenie dobrowolne. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują autocasco z większym lub szerszym zakresie ubezpieczenia, co oczywiście ma wpływ na wysokość składki. Wykupując AC, należy przede wszystkim kierować się zakresem ochrony ubezpieczenia, wyłączeniami odpowiedzialności oraz obowiązkami ubezpieczającego, a dopiero później ceną.

Ubezpieczenie Assistance

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje organizację i pokrycie kosztów pomocy w razie zaistnienia szkody wynikającej z następujących zdarzeń: wypadku pojazdu, jego awarii lub kradzieży, nieszczęśliwego wypadku czy nagłego zachorowania. Ochrona ubezpieczeniowa obejmować może zdarzenia powstałe w Polsce oraz na terytorium całej Europy. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dodają Assistance w wersji podstawowej, jako gratis do obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie NNW

NNW to ubezpieczenie kierowcy oraz pasażerów w pojeździe od następstw nieszczęśliwych wypadków, które skutkują trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią ubezpieczonych. Ubezpieczenie to jest niedrogie, zalecane jest z reguły przy zakupie OC, AC.

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie daje możliwość naprawy lub wymiany szyby w pojeździe bez konieczności angażowania własnych środków w przypadku jej stłuczenia lub uszkodzenia. W ramach ubezpieczenia ochroną obejmujemy szyby przednie, tylne i boczne. Jest to o tyle dobre ubezpieczenie, że umożliwia likwidację szkody bez potrącania zniżek z polisy autocasco.

Chcesz ubezpieczyć samochód? Zadzwoń: +48 501 784 029